Μικροφωνική συγκέντρωση – Καμία δίωξη της Sanaa Taleb (Θεσσαλονίκη)

taleb_1_final